Amihan

CoVid-19 Recovery Program

  • 1 hour
  • Starts at 500
  • Zoom, Viber o Messenger

Service Description

Physical Therapy (PT) Service para sa mga pasyenteng nagkaroon ng CoVid19 na nais subukang makabalik sa kanilang estado bago magíng positibo sa virus. One-on-one o private ang session na ito. Kung mas gustong makamura at magkaroon ng mga ka-grupo, tingnan ang Habagat Program. Ang Amihan Program ay may 10 bahagi. Maaaring magschedule ng per session o kumukha ng 10 session package. Ito ang mga focus sa session: Session 1: Pagsusuri Session 2: Pagsasanay sa Nag-aalaga (hal. Pagkuha ng Vital Signs, Teknolohiya) Session 3: Pagsusuri sa Mental Health o Kalusugan ng Isip Session 4 - 9: Pangunahing Programa Session 10: Muling Pagsusuri ENGLISH "Amihan"a Filipino word for Northwest Monsoon. It is a Physical Therapy (PT) program for patients who had CoVid19 who aim to improve their daily functions limited by the effects of the virus. This is a one-on-one private session. An alternative program, Habagat, offers a more budget-friendly group session. The program is broken down into 10 parts. Payments may be done per session or as a whole package. Below are the focus on each of the sessions: Session 1: Evaluation & Screening Session 2: Carer Training (Vital Signs, Technology) Session 3: Mental Health Check Session 4 - 9: Program Proper Session 10: Re-Evaluation

Cancellation Policy

TAGALOG Para po sa pagcancel ng session ninyo, maaaari po itong gawin 24 oras bago ang schedule upang maiwasan ang pagka-forfeit ng session ninyo o magbayad ng cancellation fee na 50% ng bayad sa session. BISAYA Ang pag kanselar kay mabuhat baynte kwatro ka oras (24 hours) sa dili pa inyong schedule aron paglikay sa pagkuha sa inyong pre-paid na sesyon o pagbayad ug katunga (50%) sa presyo sa sesyon. ENGLISH Cancellations may be done 24 hours before the schedule to avoid forfeiture of your pre-paid session or being charged 50% of the session's fee.

Contact Details

+639175061556

impormasyon@kakayanan.org

10-01 One Global Place, 25th St. cor 5th Ave., Bonifacio Global City Fort Bonifacio, Taguig, Metro Manila, Philippines